Konkurs poetycki “Łazy w poezji”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach ogłasza konkurs poetycki pt. “Łazy w poezji”

W 2007 roku obchodzimy Jubileusz 40-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Dlatego też pragniemy zebrać wszystkie słowa pisane wierszem, których tematem jest miasto Łazy i tym samym upamiętnić to wydarzenie dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący: dzieci, młodzież i dorośli, którzy chcieliby się podzielić swoimi spostrzeżeniami, uczuciami ,słowami wyrażającymi patriotyzm lokalny. Czekamy na wiersze o życiu miasta, historii, zabytkach, folklorze, obyczajach itp.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 1-3 wierszy nigdzie dotychczas niepublikowanych.
 3. Zestaw prac każdego autora powinien zawierać – wiersze opatrzone godłem, kopertę zaklejoną opatrzoną również godłem, wewnątrz zawierającą dokładne dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu do autora.
 4. Prace należy nadsyłać do dnia 31.03.2007 r. na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 42-450 Łazy, ul. Kościuszki 3, z dopiskiem “Łazy w poezji”, lub dostarczyć osobiście do Biblioteki.
 5. Prace zostaną ocenione przez Jury w 4 kategoriach wiekowych:
  – do 12 roku życia
  – 13-15 lat
  – 16-19 lat
  powyżej 20 roku życia.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu.
 7. Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody.
 8. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych wierszy. Prac nadesłanych na konkurs nie zwracamy.
Skip to content