W bibliotece – marzec 2007

 • 01.03.2007 – Wystawa planszowa – “Marta Fox – poetka, felietonistka, autorka powieści dla młodzieży i dorosłych”
 • 07.03.2007 – Spotkanie autorskie z Martą Fox, poetką, prozaikiem, felietonistką, krytykiem literackim i teatralnym, organizatorką imprez literackich w domach kultury
 • 07.03.2007 – Wystawa twórczości i opracowań krytyczno-literackich Agnieszki Osieckiej w 10 rocznicę śmierci poetki
 • 08.03.2007 – Konkurs czytelniczy pt. “Edukacja czytelnicza i medialna” dla uczniów gimnazjów
 • 08.03.2007 – Wystawa planszowa podkreślająca 8 Marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
 • 14.03.2007 – Wieczór poezji Klubu Młodych Poetów
 • 15.03.2007 – Wystawa rękodzieła artystycznego mieszkanki Łaz – Grażyny Tokarskiej
 • 19.03.2007 – Tablica informacyjna przybliżająca sylwetkę Józefa Ignacego Kraszewskiego, powieściopisarza i publicysty
 • 19.03.2007 – Wystawa planszowa – “Józef Ignacy Kraszewski – życie i twórczość” (z okazji 150 rocznicy urodzin)
 • 20.03.2007 – W cyklu “Spotkań ze znanymi Łazowianami – spotkanie z Grażyną Tokarską
 • 22.03.2007 – Wystawa planszowa upamiętniająca 220 rocznicę urodzin Joachima Lelewela, historyka i bibliografa polskiego
 • 29.03.2007 – Miejsko-gminny konkurs czytelniczy dla uczniów klas III ze Szkół Podstawowych ze znajomości książki Miry Jaworczakowej – “Oto jest Kasia”
 • 30.03.2007 – Wystawa planszowa poświęcona życiu i twórczości Gabrieli Zapolskiej (z okazji 150 rocznicy urodzin)
 • 30.03.2007 – Afiszowy konkurs czytelniczy – “Krzyżówka literacka” – rozstrzygnięcie
Skip to content