Wystawa “Łazy na dawnej fotografii”

bib_plakat_lazynadawnejfotografii.jpg
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach składa serdeczne podziękowania mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel i udostępnili fotografie, dokumenty i czasopisma, dzięki którym Biblioteka mogła przygotować wystawę “Łazy na dawnej fotografii”.
Wyżej wymienione materiały wzbogaciły zbiory regionalne – dokumenty życia społeczności lokalnej, gromadzone przez Bibliotekę.
Dziękujemy państwu: Marzenie Bargieł, Zofii Chruściel, Alfredowi Dudkowi, Mirosławowi Dziworskiemu, Elżbiecie Gałeckiej, Olimpii Ingster, Wiesławie Kindlik, Janowi Mikołajewskiemu, Marianowi Kijewskiemu, Andrzejowi Kudeli, Teresie i Januszowi Michalskim, Władysławowi Nowakowi, Marii Pawłowskiej, Reginie Prochaska, Mieczysławowi Skrętowi, Stefanowi Słopieckiemu, Mironowi Staszewskiemu, Zofii Supernak, Małgorzacie Szulińskiej, Danucie Tokarskiej, Grażynie i Tadeuszowi Tokarskim, Teresie Wilfort, Aurelii Zdzienickiej.

Skip to content