“Akademia Orange dla bibliotek”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach bierze udział
w programie Fundacji Orange “Akademia Orange dla bibliotek”,

którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Biblioteka w ramach projektu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 6.021,05 zł., które wykorzystuje na swoje zadania statutowe – na prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, zakup materiałów i pomocy, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych i abonamentowych niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom Gminy Łazy bezpłatnego dostępu do Internetu w placówce głównej w Łazach i 6 filiach bibliotecznych w sołectwach: Niegowonice, Grabowa, Rokitno Szlacheckie, Chruszczobród, Ciągowice, Wysoka.

Program będzie prowadzony przez Fundację Orange do 2012 roku.

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content