“Podaj dalej”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca. W ramach pozyskanego Mikrograntu “Podaj dalej” organizuje spotkania z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich: Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy, Gminną Biblioteką Publiczną w Kroczycach oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Andrychowie.
Dwa pierwsze spotkania już za nami. Kolejne odbędzie się w Andrychowie. Dziś z perspektywy czasu na pewno łatwiej jest ocenić efektywność i skuteczność tych spotkań w kontekście dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.
Pierwsze, z czterech zaplanowanych zorganizowano w siedzibie Biblioteki w Łazach 16 grudnia 2010 r. Jego celem było wzajemne zapoznanie się przedstawicieli poszczególnych bibliotek oraz przedstawienie propozycji dotyczących wizji biblioteki, jako centrum wspierania inicjatyw lokalnych oraz miejsce komunikacji i współpracy. Gospodarze spotkania zaprezentowali prezentację multimedialną dotyczącą działalności BPMiG w Łazach, między innymi udziału Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek. Podczas spotkania głos zabrali: Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz, Alicja Hałoń – trener Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności lokalnej CAL, Magdalena Madejska – instruktor Biblioteki Śląskiej i koordynator Programu Rozwoju Bibliotek w województwie śląskim.
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe. Dzielili się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami na temat pozyskiwania sojuszników dla bibliotek wśród mieszkańców i lokalnych instytucji. Rozmawiali na temat umiejętności jakie powinien posiadać animator życia kulturalnego środowisk lokalnych. Zebrani pozytywnie ocenili swój udział w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
W części nieoficjalnej wszyscy goście zwiedzili Park Wodny Jura w Łazach oraz uczestniczyli w obiedzie. Na zakończenie dyrektorzy Bibliotek oraz instruktorzy Biblioteki Śląskiej zostali obdarowani materiałami promocyjnymi na temat Gminy Łazy.
Drugie spotkanie odbyło się 3 marca 2011 r. Miało ono charakter panelu dyskusyjnego i zostało przeprowadzone za pośrednictwem AJAX Chat. Tematem dyskusji była biblioteka, jako miejsce zasobów wiedzy, kultury, edukacji i rozwoju. Rozmowa na czacie umożliwiła bibliotekarzom wymianę doświadczeń i pomysłów, które można wykorzystać w pracy z czytelnikiem. Niewątpliwie atutem tego spotkania był brak jakichkolwiek barier komunikacyjnych oraz luźna forma dyskusji, która z racji przypadającego tego dnia Tłustego Czwartku, toczyła się przy “wirtualnym pączku”.

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content