“Podaj dalej”

Ależ ten czas płynie! Jeszcze nie tak dawno zaczynaliśmy cykl spotkań partnerskich realizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i przyznanego bibliotece mikrograntu „Podaj dalej”, dziś już pora na pierwsze analizy i podsumowania – a działo się naprawdę sporo.

Za nami wycieczka do zaprzyjaźnionej biblioteki w Andrychowie. W trakcie trzeciego z czterech zaplanowanych spotkań, bibliotekarze Bibliotek Partnerskich obejrzeli prezentację multimedialną na temat pracy z młodym czytelnikiem. Dalsza dyskusja toczyła się wokół innowacyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą. W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy dzieliliśmy się swoją wiedzą, doświadczeniem i nowymi pomysłami, które są efektem komputeryzacji naszych bibliotek. Pełen emocji dzień zakończył obiad i spacer po Andrychowie.

Ostatnie spotkanie odbyło się 16 czerwca br. w Łazach. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Biblioteki Wiodącej z Łaz oraz przedstawiciele Bibliotek Partnerskich: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie. Program szkolenia przewidywał poznanie metod pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez biblioteki publiczne i opracowania projektów. Wykład, którego dopełnieniem była prezentacja multimedialna prowadziła Agnieszka Perkowska – kierownik Wydziału Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego w Łazach. Podczas przerwy odwiedziliśmy Bibliotekę Parafialną i Filię nr 1 w Niegowonicach. Wspólny obiad stał się doskonałą okazją do rozmów i wspomnień.
Jakie doświadczenia i korzyści przyniosły spotkania? Jaki charakter będzie miała nasza dalsza współpraca? Na te i wiele innych pytań dotyczących naszego udziału w spotkaniach partnerskich próbowaliśmy odpowiedzieć.

Pierwszy wniosek wydaje być się oczywisty. Spotkania zintegrowały nasze środowiska biblioteczne, a bezpośredni kontakt utrwalił pomiędzy nami więzi koleżeńskie. Wymiana informacji, opinii, przekazywanie własnej wiedzy praktycznej i doświadczeń pozwoliło wszystkim doskonalić swoje umiejętności. Mogliśmy poznać specyfikę środowisk lokalnych, w których pracują bibliotekarze Bibliotek Partnerskich. Wykorzystamy zdobytą wiedzę w codziennej pracy. Planujemy wspólne działania, a mianowicie wystawy planszowe, fotograficzne w Bibliotekach Partnerskich promujące poszczególne Biblioteki i Gminy. Na chwilę obecną w Bibliotece w Łazach prezentowana jest wystawa planszowa promująca Gminę Andrychów. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany  przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


 

 

 


Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content