Połączyło ich przyrzeczenie harcerskie – trzy pokolenia harcerzy na Ziemi Łazowskiej

W dniu 30 czerwca 2011 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zakończyła projekt „Tutaj obóz nasz” realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – grantu „Aktywna Biblioteka”. Celem projektu było zgromadzenie, opracowanie i udostępnienie materiałów dotyczących ruchu harcerskiego oraz zintegrowanie wielopokoleniowej rzeszy harcerzy podczas wspólnych spotkań.

Pierwsze z nich odbyło się 27 stycznia w bibliotece i uczestniczyli w nim harcerze, opiekunowie drużyn działających na terenie gminy, komendantka Hufca w Zawierciu druhna Dorota Latko oraz pracownicy Biblioteki. Podczas spotkania omówiono najważniejsze działania zmierzające do zgromadzenia materiałów, dzięki którym będzie możliwe opracowanie historii harcerstwa w Gminie Łazy.

Kolejne spotkanie odbyło się w Ciągowicach 22 lutego br. w Dniu Myśli Braterskiej –inaczej święta przyjaźni obchodzonego przez harcerzy i skautów na całym świecie. Tam wysłuchaliśmy gawędy harcmistrz Jolanty Dudek o idei i historii skautingu.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu był konkurs literacki „W harcerskim mundurze-wspomnienia byłych harcerzy”, którego podsumowanie wraz z wręczeniem nagród uczestnikom odbyło się w dniu 28 kwietnia br. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „Harcerskie lata” można było również zobaczyć eksponaty takie jak: mundury harcerskie, menażkę, finkę, niezbędnik planszę z prawidłowym wiązaniem węzłów i ich opisem z lat 40-tych XX w. W trakcie projektu trwały prace zmierzające do opracowania materiałów do publikacji poświęconej historii harcerstwa na ziemi łazowskiej, owocem ich było wydanie książki, której autorką jest harcmistrz Jolanta Dudek „Ocalić od zapomnienia…Harcerstwo na Ziemi Łazowskiej”.

W dniu 15 czerwca w sali MOK w Łazach spotkało się ponad 120 harcerzy i sympatyków harcerstwa by uczestniczyć w promocji tej publikacji. Historia zapisana na kartach książki nie zawiera ocen, komentarzy oparta jest na faktach. Zawiera wiele zdjęć, które wspaniale ją ubogacają a przy tym są doskonałym materiałem dokumentującym działalność ZHP na Ziemi Łazowskiej. Przeczytać można również ciekawe wspomnienia byłych harcerzy i instruktorów harcerskich. Są również informacje o obecnie działających drużynach harcerskich i gromadach zuchowych.

Podczas spotkania każda z drużyn i gromad miała okazję zaprezentować się wokalnie lub tanecznie.

Na zakończenie projektu zaplanowaliśmy wspólny harcerski biwak w ośrodku Hufca Zawiercie w Kostkowicach udaliśmy się tam autokarem. Pomimo niesprzyjającej pogody, bowiem od wczesnych godzin rannych padał deszcz w biwaku wzięło udział 20 harcerzy i sympatyków harcerstwa. Na początek krótki spacer po ośrodku, potem gorąca herbata i kawa a do tego pyszne ciasto upieczone przez panie kucharki. Następnie wśród siąpiącego deszczu krótka wędrówka nad rzekę Białkę płynącą w pobliżu ośrodka i nad kostkowicki zalew. Po powrocie jak za dawnych czasów wszyscy stanęli w kolejce po posiłek, potem był czas na rozmowy, wspomnienia o obozach i biwakach. Poczym udaliśmy się w drogę powrotną.

Swoje wrażenia z biwaku zawarła w wierszu jego uczestniczka, harcerka z Ciągowic Janina Kozera.

Biwak w Kostkowicach

Do Kostkowic na biwak
Harcerze przybyli
Chociaż nie tak licznie
Lecz tam się sprawdzili
 

I zalew i rzeczkę
Białkę zaliczyli
Po gulasz z ochotą
w kolejce stanęli

Piosenki śpiewali
Gdy usiedli w koło,
Wspomnienia i żarty,
Oj było wesoło

Choć pogoda w tym dniu
nam nie dopisała,
ale fajnie było
stwierdza grupa cała.

Bo deszczu i zimna
Powiem drodzy moi,
czy to zuch, czy harcerz
wcale się nie boi.

Wprawdzie projekt realizowany przez Bibliotekę w ramach grantu „Aktywna Biblioteka” dobiegł końca, jednak planujemy wykonać album ze zdjęciami w wersji elektronicznej „Harcerstwo na Ziemi Łazowskiej. Album fotograficzny”. Dlatego apel nasz jest nadal aktualny o udostępnienie zdjęć i dokumentów, aby udało nam się „ocalić od zapomnienia” jak najwięcej wydarzeń, wspomnień z życia i działalności ruchu harcerskiego w „naszej Małej Ojczyźnie”.

Czuwaj

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany  przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


 

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content