“Katowice – Miasto Ogrodów”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zaprasza na wystawę “Katowice – Miasto Ogrodów”. Znajdują się na niej fotogramy oraz cytaty z księgi, jaką jest wniosek Katowic o tytuł ESK 2016. Artystyczne fotografie stanowią niezwykle ciekawą narrację plastyczną, która pokazuje Katowice jako miasto poszukujące swojego nowego imienia, intrygujące, świadome szans i wyzwań. Towarzyszą im refleksje na temat … Śląska osobistości takich jak Jerzy Buzek, Wojciech Kilar, Carlos Saura, Patrick Blanc czy Krystian Lupa.
Autorem wystawy jest Halina Porada, a instytucją pośredniczącą w udostępnieniu ekspozycji Biblioteka Śląska w Katowicach. Wystawa powstała z inicjatywy Ewy Niewiadomskiej członkini Rady Programowej ESK 2016, szefowej Redakcji Kultury Radia Katowice.

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content