Spotkanie autorskie ze Stanisławem Kwiatkowskim

„Proboszczowie parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Niegowonicach”, której autorem jest Stanisław Kwiatkowski to druga publikacja wydana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach w 2011 roku.

Promocja książki połączona ze spotkaniem autorskim odbyła się 22 grudnia 2011 roku w sali Biblioteki Parafialnej w Niegowonicach. Jak wspomniał autor „opracowanie życiorysów proboszczów pracujących w niegowonickiej parafii poprzedzone było gromadzeniem materiałów przez kilka lat…” Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć dokumenty i fotografie wykorzystane do opracowania.

Proboszczami w Niegowonicach byli min.: ks. Andrzej Nodzyński kompozytor, ks. Paweł Czapla inicjator powołania Kółka Rolniczego, Straży Ogniowej, Kasy Zapomogowej w Niegowonicach, ks. Czesław Chodorowski major Wojska Polskiego autor kilku publikacji w gwarze, ks. Feliks Gryglewicz profesor KUL w Lublinie, ks. Stefan Joniak  patron szkoły w Niegowonicach. W publikacji przeczytać można o wielu działaniach na rzecz kościoła i parafii podejmowanych przez poszczególnych proboszczów na przestrzeni ponad 200. lat istnienia parafii.

Kolejne spotkania autorskie odbywają się w Zespole Szkół Nr 2 w Niegowonicach.

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content