“Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”

W roku 2012 Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić 7 lutego.
Z tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach włączyła się w kampanię  edukacyjną „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.  Przez cały miesiąc luty we wszystkich placówkach bibliotecznych organizowane będą działania przygotowujące młodych internautów do bezpiecznego korzystania z sieci. Oferta łączy nauczanie tradycyjne oparte na scenariuszu zajęć lekcyjnych z nauczaniem przez Internet – kursy e-learning oraz kreskówki poświęcone różnym formom zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.
Tegoroczne hasło DBI – “Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!” ma na celu zwrócenie uwagi na to, że wirtualny świat może być odkrywany wspólnie przez najmłodszych oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwać nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych w sieci.

Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!

 

 

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content