Dzień Bezpiecznego Internetu 2014

W roku 2014 DBI obchodzić będziemy 11 lutego. Wszystkie działania podejmowane w Bibliotece w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. 

dbi_plakat

Kampania edukacyjna „Internet Przyjazny Dzieciom” przeprowadzona zostanie w Czytelni Internetowej oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Głównej, a także sześciu filiach bibliotecznych, które oferują mieszkańcom Gminy Łazy darmowy dostęp do Internetu: Filii nr 1 w Niegowonicach, Filii nr 2 w Wysokiej, Filii nr 3 w Chruszczobrodzie, Filii nr 4 w Grabowej, Filii nr 5 w Rokitnie Szlacheckim, Filii nr 6 w Ciągowicach.
Elementy kampanii:

  • Rozwieszenie w Bibliotece Głównej, filiach oraz szkołach plakatu DBI 2014 .
  • Umieszczenie krótkiej informacji o realizowanych zajęciach DBI 2014 na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.lazy.pl).
  • Projekcja kreskówek „Sieciaki” i „Owce w Sieci” połączona z dostępnymi online scenariuszami zajęć.
  • Rejestracja i logowanie bibliotekarzy oraz uczestników kursów na platformie e learning http://www.fdn.pl/kursy/biblioteki/.
  • Zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie z wykorzystaniem materiałów multimedialnych dostępnych w serwisach Sieciaki.pl oraz Dziecko w Sieci. Integralnym elementem zajęć będą kursy e-learning dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Skip to content