APEL DO MIESZKAŃCÓW

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach – Izba Tradycji

logo_izby_tradycji

W związku ze zmianą ekspozycji w Izbie Tradycji zwracamy się do mieszkańców z prośbą o udostępnienie lub przekazanie przedmiotów życia codziennego i zdjęć na wystawę pod hasłem

„W domu i zagrodzie naszych przodków…”

Prosimy o przekazanie w/w materiałów do

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3, tel. 32 6729446.

DO MIESZKAŃCÓW

Grupa pasjonatów historii lokalnej działająca przy Bibliotece Publicznej w Łazach zwraca się z prośbą o ustalenie nazwisk ofiar represji II wojny światowej z terenu Gminy Łazy. Prosimy o informacje, dokumenty i zdjęcia dotyczące: żołnierzy poległych i zmarłych oraz wziętych do niewoli, więźniów obozów, osób aresztowanych i więzionych, robotników przymusowych, nieletnich ofiar wojny i okupacji, zamordowanych podczas pacyfikacji i egzekucji, zabitych w wyniku działań wojennych, osób zmuszonych do ukrywania się. Prosimy o informację o uczestnikach powstań narodowowyzwoleńczych i legionistach.

Powyższe informacje pozwolą nam zweryfikować i uzupełnić „Listę mieszkańców-uczestników powstań narodowowyzwoleńczych, legionistów, ofiar i osób represjonowanych w czasie II wojny światowej” już istniejącą. Wszystkie udostępnione materiały po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom.

Osoba do kontaktu: Beata Kuc
Biblioteka Publiczna w Łazach
tel.: 32 6729446
e-mail: biblioteka@lazy.pl

Skip to content