Kreatywne selfowanie z iPad’em

W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii “Tydzień z Internetem 2015” Biblioteka w Łazach zainaugurowała realizację projektu pn. „Tablety w Twojej bibliotece”. Projekt zakłada realizację cyklu różnorodnych zajęć edukacyjnych (szkoleń, instruktażu, spotkań tematycznych) obejmujących praktyczne aspekty wykorzystania i zastosowania w życiu codziennym nowych technologii tj. iPady oraz różnorodnych możliwości wykorzystania Internetu. Zajęcia na chwilę obecną odbywają się w trzech placówkach: Czytelni Internetowej w Łazach, Filii nr 1 w Niegowonicach i Filii nr 3 w Chruszczobrodzie. Uczestnicy pierwszego spotkania pn. „Selfuj się kto może!” uczyli się jak obsługiwać iPady i efektownie tworzyć selfie.

Zajęcia w Czytelni Internetowej w Łazach

Zajęcia w Filii nr 1 w Niegowonicach

Zajęcia w Filii nr 3 w Chruszczobrodzie

Skip to content