Z komputerem za pan brat

Dnia 30 marca 2015 r. zakończył się w Filii Bibliotecznej nr 1 w Niegowonicach kolejny, bezpłatny kurs komputerowy skierowany do dorosłych mieszkańców Niegowonic.

Zajęcia prowadził Pan Karol Hadrych, który z wielkim zaangażowaniem i cierpliwością przekazywał zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z obsługi komputera i wykorzystania Internetu na co dzień.

W sumie odbyło się 12 spotkań i wzięło w nich udział 7 uczestników.

Ze względu na duże zainteresowanie kursem już 13 kwietnia odbędą się kolejne zajęcia na które serdecznie zaprasza Filia w Niegowonicach.

Skip to content