RANKING BIBLIOTEK 2015

ik_2012_logo_male

rp_logo

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach w rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” na najlepiej prowadzone przez samorządy biblioteki publiczne w Polsce w 2015 roku wśród 787 instytucji zajęła 47 miejsce, w gronie bibliotek województwa śląskiego – 5 miejsce.  

Instytut Książki i „Rzeczpospolita” już po raz piąty nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Docenieni zostali ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów. Przyjęta przez kapitułę metoda oceny bibliotek premiowała działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Z wynikami V edycji rankingu bibliotek publicznych zapoznaj się tutaj:
RANKING BIBLIOTEK 2015

Skip to content