Cyfrowy świat 50+

IMG_0645 - Kopia17 lutego 2016 r. w Filii Bibliotecznej nr 1 w Niegowonicach dobiegła końca kolejna edycja bezpłatnego kursu komputerowego dla osób w wieku 50+, prowadzonego w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Szkolenia prowadził wolontariusz- Latarnik Polski Cyfrowej Karol Hadrych, który w prosty i zrozumiały sposób zapoznał uczestników zajęć  z podstawową obsługą komputera, edycją tekstu i praktycznym zastosowaniem Internetu. Na  ostatnich zajęciach sześciu kursantów otrzymało certyfikaty ukończenia kursu.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wcześniejszy kontakt z placówką: nr tel. 502 679 286 lub e-mail biblioteka.niegowonice@lazy.pl. Serdecznie zapraszamy.

Skip to content