Tropami Smoka wawelskiego

26 i 27 kwietnia 2016r. odbyły się spotkania z Markiem Sikorskim – historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych  i autorem wielu książek o zabytkach i dziejach kultury, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Łazach.
Pierwszego dnia w Bibliotece w ramach Kawiarenki Literackiej odbyła się prelekcja dla dorosłych „Kamień smoczy: historia pewnej mistyfikacji medycznej”, połączona z promocją książki autora „Smoki i smokobójstwo”.


Kolejny dzień był udziałem młodzieży i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach , którzy w sali MOK odbyli smoczą podróż „Na tropach Smoka wawelskiego – rozwiązanie historycznej zagadki”.

Podczas obu spotkań autor przekonywał, że nie każdy potwór musiał być smokiem. Zwrócił uwagę, że nawet mistrz Wincenty Kadłubek nie pisał o smoku,  lecz o potworze o nazwie olophagus, podobnie jak Jan Długosz, który miał w „Rocznikach” dylemat z nazwaniem tego potwora.
Zwrócił też uwagę, że Smok wawelski – sławny kiedyś narodowy mit, dziś sprowadzony został do świata mizernych bajek, jednak jest on chwalebną częścią naszej kultury narodowej, a bajeczna historia o pokonaniu smoka wawelskiego oraz o Kraku – legendarnym władcy jest symbolem obrazującym zaszczytną ideę zwycięstwa nad złem.
Autor rozwikłał też kilka sekretów związanych ze Smokiem wawelskim, w tym dotyczących jego słynnego krakowskiego pomnika – Smoczej Jamy oraz znanego obrazu Witolda Pruszkowskiego “Smok wawelski”.

Skip to content