KOMUNIKAT – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
W związku z możliwością złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na remont i wyposażenie pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzamy konsultacje społeczne o celowości takiej inicjatywy.

Konsultacje będą trwać od 19 do 23 września 2016 r. i polegać będą na wypełnieniu formularza ankiety, która będzie dostępna w formie papierowej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (ul. Kościuszki 3) oraz w formie elektronicznej na stronie www.biblioteka.lazy.pl i na Facebooku Biblioteki.

Wypełnione ankiety należy w wyznaczonym terminie składać w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach lub przesłać na adres: bpmig.lazy@gmail.com.

Ponadto w dniach 19-23.09.2016 r. uwagi, wnioski i opinie można składać w formie pisemnej, osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, w godzinach pracy Biblioteki.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet oraz zgłaszania pisemnych opinii i uwag, za co z góry dziękujemy.

ANKIETA DO POBRANIA

Skip to content