Ranking Bibliotek 2016

ranking

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach w rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” na najlepiej prowadzone przez samorządy biblioteki publiczne w Polsce w 2016 roku wśród 806 instytucji zajęła 26 miejsce, w gronie bibliotek województwa śląskiego – 3 miejsce.  

Instytut Książki i „Rzeczpospolita” już po raz szósty nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Organizatorzy rankingu nagrodzili samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Docenili zostali ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów. Przyjęta przez kapitułę metoda oceny bibliotek premiowała działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Z wynikami VI edycji rankingu bibliotek publicznych zapoznaj się tutaj: Ranking Bibliotek 2016

Skip to content