Latem kręci nas bezpieczeństwo…

???????????Jak zachować się, gdy do twoich drzwi zapuka obcy? Którą drogą udać się, gdy coś ci zagraża? Co zrobić, aby w wodzie i na lądzie nie ryzykować utraty zdrowia?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznały dzieci i młodzież uczestniczące w pierwszych wakacyjnych zajęciach współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach oraz Świetlicę Środowiskową „Stokrotka” w Łazach. Ich motywem przewodnim było – rzecz jasna – bezpieczeństwo.


Wyzwanie poprowadzenia zajęć podjęli: strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, dzielnicowy – asp. szt. Michał Turlej oraz członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach – dr n.med. Tomasz Męcik-Kronenberg.
Uczestnicy spotkania przebrnęli jak burza przez tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Z p. Michałem Turlejem rozmawiali o właściwym poruszaniu się podczas wakacyjnych spacerów i zorganizowanych wycieczek, zwracaniu uwagi na innych uczestników ruchu drogowego podczas wypraw rowerowych i na rolkach, a także o znajomości znaków drogowych. Przypomnieli również numery alarmowe.
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Strażacy z KPPSP w Zawierciu przedstawili dzieciom i młodzieży informacje poświęcone właściwemu zachowaniu podczas wypoczynku na akwenach wodnych. Rozmawiali o środkach poprawiających bezpieczeństwo nad wodą, o dzikich zbiornikach wodnych, sposobach pomocy tym, którzy są w niebezpieczeństwie oraz przypomnieli, aby ogniska rozpalać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Tomasz Męcik-Kronenberg rozwinął temat „Kręci mnie bezpieczeństwo – drogi bezpiecznej ewakuacji”, omawiając z dziećmi sposób postępowania, gdy znajdujemy się w sytuacji niebezpiecznej. Zwrócił uwagę, jakie informacje należałoby podać, dzwoniąc pod nr alarmowy i co tak naprawdę znaczy „bezpieczna ewakuacja”. Przedstawił również uczestnikom zajęć szereg symboli i znaków ewakuacyjnych.

Zajęcia zakończyło niemal rentgenowskie „prześwietlenie” wozu strażackiego i radiowozu. Młodzi uczestnicy zajęć sprawdzili, czy wozy są bezpieczne i jak daleki zasięg ma woda płynąca ze strażackiego węża.
Dziękujemy i ruszamy na wakacje! Ahoj bezpieczna przygodo!

Skip to content