W Bibliotece – październik

  • 04-31.10. – Fotograficzne pejzaże Norwegii – wystawa w “Małej Galerii”;
  • 04.10. –Kino w Bibliotece” – seans dla dorosłych, godz.15:00;
  • 05.10. – „Jesienne frotaże– zajęcia plastyczne dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach, godz. 10:00;
  • 11.10. – Kurs komputerowy dla osób 50+ Polska Cyfrowa Równych Szans, Czytelnia Internetowa, godz. 10.30;
  • 16-27.10. – 16. Festiwal NordaliaPROGRAM
  • 18.10. – Kurs komputerowy dla osób 50+ Polska Cyfrowa Równych Szans, Czytelnia Internetowa, godz. 10.30;
  • 25.10. – Kurs komputerowy dla osób 50+ Polska Cyfrowa Równych Szans, Czytelnia Internetowa, godz. 10.30;
  • 26.10. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmowa o książce Ram Orena „Przysięga Gertrudy”, godz. 15:00;
  • 30.10. – Kino w Bibliotece” – seans dla dzieci, godz. 15:30.
Skip to content