Wystawa “Powstanie styczniowe na ziemi łazowskiej”

Powstanie styczniowe