Piękna jest nasza mowa ojczysta…

???????????15 lutego 2018 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbył się finał XVI edycji miejsko-gminnego konkursu czytelniczego pt. „Wszystkie dzieci pięknie czytają. Piękna jest nasza mowa ojczysta”. Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Bibliotekę i Szkołę Podstawową nr 3 w Łazach.W konkursie wzięło udział 12 trzecioklasistów wyłonionych w eliminacjach szkolnych z 8 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Łazy.

Podczas finału konkursu uczniowie głośno czytali przygotowany przez siebie tekst, a następnie przygotowane przez organizatorów konkursu opowiadanie Kazimierza Szymeczki „Dla pokrzepienia serc” i udzielali pisemne odpowiedzi na pytania związane z treścią przeczytanego opowiadania. Ich umiejętności – płynność czytania, wyrazistość, pauzowanie, akcentowanie, trafność interpretacji i walory artystyczne – oceniało Jury w składzie: Maria Płatek – przewodnicząca, Elżbieta Gradzik, Marzena Bargieł, Halina Kudela.
Komisja po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu i sprawdzeniu prac pisemnych przyznała nagrody książkowe i dyplomy zdobywcom trzech pierwszych miejsc:

I miejsce MAJA CZERWONKA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach (opiekun Violetta Lasecka)
II miejsce MAGDALENA MĘDREK – Szkoła Podstawowa w Niegowonicach (opiekun Jolanta Pater)
III miejsce JAGODA PUDZIANOWSKA – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowej (opiekun Sylwia Szwej-Wojnarowska).

Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali wyróżnienia i drobne upominki ufundowane przez Bibliotekę.

Skip to content