Podsumowanie kursu komputerowego 50+

13 lipca 2018 r. w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbyło się podsumowanie kursu komputerowego dla osób, które zaczynają swoją przygodę z cyfrowym światem. Prowadzący zajęcia Latarnik Polski Cyfrowej Karol Hadrych wręczył uczestniczkom dyplomy potwierdzające ukończenie bezpłatnych szkoleń komputerowych w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. W trakcie cyklu spotkań z kursantami Pan Karol z wielkim zaangażowaniem i cierpliwością przekazywał im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z obsługi komputera i wykorzystania Internetu na co dzień, tak by komputer stał się pomocnym narzędziem, a Internet kopalnią użytecznych zasobów.

Skip to content