Projekty Biblioteki w Łazach dofinansowane w ramach programu Partnerstwo dla Książki MKiDN

Niezmiernie miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach otrzymała dofinansowania na zadania pn. “Magiczna skrzynka” – gminny przegląd teatrzyków Kamishibai, Słodki sekret oraz Z komiksami między regałami. Projekty  realizowane będą w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2019”.

Projekt “Magiczna skrzynka” – gminny przegląd teatrzyków Kamishibai stanowi kontynuację i rozwinięcie działania pn. „Magiczna skrzynka” realizowanego w 2017 r. w ramach programu Promocja czytelnictwa. Działanie kierujemy do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, liderów metody Kamishibai wyłonionych w edycji pilotażowej, nauczycieli oraz bibliotekarzy. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i oświaty na polu działań animujących czytelnictwo, poprzez wspólne uczestnictwo w kreowaniu gminnego przeglądu teatrzyków Kamishibai. W harmonogramie wydarzenia znajdą się 3-dniowe warsztaty tworzenia bajki Kamishibai pn.„Słucham, tworzę, ilustruję. Warsztaty wyłonią nowych lokalnych liderów metody Kamishibai, którzy wcielą się w rolę wędrownych opowiadaczy i przy użyciu skrzynki będą snuć opowieści w swoich środowiskach. Efektem końcowym projektu będzie gminny przegląd teatrzyków Kamishibai pn. “Magiczna skrzynka”, podczas którego widownia będzie miała okazję obejrzeć i wysłuchać autorskie opowieści Kamishibai.

Projekt „Słodki sekret” kierujemy do uczniów szkół podstawowych, osób dorosłych, w wieku 60+ i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jego głównym celem jest promowanie czytelnictwa literatury popularnonaukowej, budowanie i utrwalanie nawyków uczestnictwa w kulturze oraz rozwoju intelektualnego. Przyczyni się on do tego, by nasza biblioteka była kojarzona z
książką, dbaniem o środowisko i byciem „eko”. Zadanie obejmie cykl przyrodniczych warsztatów edukacyjnych „Skrzydlaci przyjaciele”, który wzmocni świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołowatymi a bioróżnorodnością. Przy okazji pozwoli przedstawić ich uczestnikom interesujące pozycje literatury popularnonaukowej związane z tematyką pszczół i ekologii, mobilizując do rozwijania zainteresowań poprzez zgłębianie fachowej literatury. W maju zorganizujemy też wykład dla dorosłych „Ogród przyjazny owadom”, zachęcający do realnego działania na rzecz pszczołowatych.

Projekt „Z komiksami między regałami” kierujemy do dzieci i młodzieży z gminy Łazy. Jego założeniem jest przedstawienie technik komiksowych jako atrakcyjnej formy komunikacji estetycznej i zainspirowanie do aktywności owocującej ciekawym materiałem promocyjnym biblioteki jako miejsca animującego kulturę. W ramach zadania zrealizujemy serię warsztatów komiksu, których uczestnicy pod okiem specjalisty rysownika rozwiną wiedzę, łącząc umiejętności plastyczne i literackie: obraz stanie się partnerem tego, co stanowi życie biblioteki – tekstu. Grupą projektową będą dzieci i młodzież, wśród nich wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” w Łazach, a także bibliotekarze. Finałem projektu będzie wystawa złożona z powstałego podczas warsztatów materiału – pasków komiksowych i obrazków satyrycznych, trafi on też na zakładki, z którymi w przestrzeń miejską wyruszą dzieci i młodzież, zapraszając mieszkańców do odwiedzenia miejsca, gdzie powstały te nieodłączne atrybuty miłośników książki.

Zapraszamy!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
mkidn_01_cmyk

Skip to content