Mieszkańcy z sąsiedztwa…

???????????Kwietniowe spotkanie z cyklu „Znane i nieznane losy bliskich” poświęcone było ludności żydowskiej mieszkającej na terenie gminy Łazy. Tematyka spotkania nie była przypadkowa. Wpisywało się ono w społeczno-edukacyjną akcję „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w którą corocznie włącza się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach. Uczestniczką spotkania, która podzieliła się wspomnieniami dotyczącymi relacji z osobami pochodzenia żydowskiego była pani Anna Bednarz. Opowiedziała ona zgromadzonym w Bibliotece o okresie lat szkolnych i odbiorze Żydów w tamtym czasie, podkreślając, że wielokulturowa społeczność szkolna dbała o atmosferę i wzajemne relacje. Wspominała też czas wojny, głównie obraz więźniów obozów pracy dla Żydów, który zapisał się w jej pamięci. Podczas spotkania wykorzystano fragmenty relacji mieszkańców zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej w Łazach.

Skip to content