Śląska Akademia Senior@ – edycja II

19 lipca br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach rozpoczęła się druga edycja szkoleń w ramach projektu  „Śląska Akademia Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej.


Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65. roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. W trakcie zajęć prowadzonych przez trenera Igora Ginalskiego uczestnicy poznają i rozwijają praktyczne umiejętności obsługi komputera, Internetu i innych urządzeń IT. Efektem realizowanych zajęć ma być włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz lokalna integracja seniorów. Szkolenie obejmuje 90 godzin zajęć,  w drugiej edycji bierze udział 20 osób w wieku 65+ z terenu Gminy Łazy.

Skip to content