O pokoleniach kolejarzy…

27 listopada 2019 r. w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w  Łazach odbyło się piętnaste spotkanie z cyklu „Znane i nieznane losy bliskich”. Jako że dwa dni wcześniej przypadało Święto Kolejarza – dzień ważny dla pracowników i sympatyków kolei, nie sposób było zapomnieć o nim w Łazach, miejscu z bogatymi kolejarskimi tradycjami. Tematem wiodącym spotkania były rozmowy o  pokoleniach kolejarzy.


Ku radości emerytowanych kolejarzy uczestniczących w spotkaniu w Bibliotece pojawił się dawny naczelnik stacji Łazy Jan Grabania. Jego obecność sprawiła, że odżyły wspomnienia dotyczące przebudowy stacji rozrządowej i zapanował gwar, w którym przywoływano kolejne ciekawe postaci zapamiętane w środowisku kolejarskim. Wspomniano też i uczczono minutą ciszy kolejarzy, którzy odeszli w mijającym roku.
Prowadząca spotkanie Beata Kuc przygotowała na okoliczność spotkania materiał archiwalny związany z koleją: fotografie przedstawiające kolejarzy, obiekty kolejowe i tabor kolejowy na przestrzeni lat. Dzięki temu i uprzejmości jednego z pracowników budynku administracji PKP, który ocalił fotografie z lat 80. XX wieku, uczestnicy spotkania mieli okazję poruszyć zakamarki pamięci, wspominając nie tylko obiekty, ale przede wszystkim ludzi – mieszkańców terenu gminy pracujących na kolei.
W bieżącym roku o ciekawy materiał dokumentacyjny wzbogacone zostało Cyfrowe Archiwum Biblioteki w Łazach. Stało się to za sprawą Stanisława Kozika, który z wyjątkową szczegółowością omówił budowę i obsługę Parowozu Ty45, a także wszystkie elementy jego wnętrza, tak, by żadna dźwignia i śruba nie była materiałem do domysłów odwiedzających.
Po raz kolejny okazało się, że słowo słowa „kolej” i „kolejarz” to nie tylko żelazo i pracownik, a lata pasji pozostającej w sferze żywego zainteresowania nawet po przejściu na emeryturę. To wspomnienia i chwile obecne znaczone odnawianymi szlakami, śledzeniem rozwoju kolejnictwa , obrazami rozkładów i dni pracy w zawodzie.

Skip to content