BIBLIOTEKA OTWARTA OD 11 MAJA 2020 R.

KOMUNIKAT
Na podstawie § 7 pkt 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu, zgodnie z pozytywną decyzją organu prowadzącego, dyrektor Biblioteki podjęła decyzję o częściowym otwarciu biblioteki dla czytelników od 11 maja 2020r.

Poniżej przedstawiamy zasady, według których będzie działała biblioteka:

 1. Uruchamiamy dla czytelników jedynie punkty wypożyczeń i zwrotów książek.
 2. Ograniczony zostaje wolny dostęp czytelników do regałów z książkami.
 3. Czytelnie i inne przestrzenie biblioteki pozostają niedostępne dla czytelników do odwołania. Zamknięta jest Izba Tradycji i Punkty Informacji Turystycznej.
 4. Nadal nie prowadzimy żadnych form działalności kulturalnej, literackiej, edukacyjnej, usługowej itp.
 5. Ulegają zmianie godziny otwarcia placówek bibliotecznych.
  GODZINY OTWARCIA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK
  Organizuje się przerwy co 2 godz. po  10 minut na dezynfekcję miejsca wypożyczeń.
 6. W każdej z placówek w punkcie wypożyczeń i zwrotów książek może przebywać 1 czytelnik (wyjątek – rodzic z dzieckiem liczony jest jako 1 czytelnik) pozostali czytelnicy oczekują z zachowaniem bezpiecznej odległości 2m.
 7. Punkt kontaktu czytelnika z bibliotekarzem zabezpiecza przesłona ochronna
  z folii.
 8. Czytelnicy są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych.
 9. Przed wejściem do punktu wypożyczeń czytelnik jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni i własnych rękawiczek płynem do dezynfekcji rąk, który zapewnia biblioteka.
 10. Pracownicy biblioteki są zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej (rękawiczek i maseczek ochronnych, przyłbic).
 11. Przyjęte od czytelników książki będą każdorazowo odizolowane na okres 7 dni, oznaczone datą zwrotu. Po zakończeniu kwarantanny książki zostaną włączone do użytkowania.
 12. Zwracanych do biblioteki egzemplarzy książek nie wolno dezynfekować.
 13. Po każdym przyjęciu książek od czytelnika bibliotekarze będą każdorazowo dezynfekować blat stolika środkiem dezynfekcyjnym.
 14. Zalecamy wcześniejsze zamawianie telefoniczne lub mailowe tytułów książek.
 15. W przypadku wątpliwości, że podjęte przez bibliotekę działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed koronawirusem, prosimy
  o zwrot książek i powstrzymanie się przed wypożyczeniem nowej książki.
 16. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi czytelnicy i bibliotekarze mogli czuć się bezpiecznie.
 17. Pracownicy i czytelnicy powinni stosować się do zaleceń i zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Skip to content