Trzecia edycja szkoleń w ramach projektu „Śląska Akademia Senior@” rozpoczęta

26 czerwca br. dziesięcioosobowa grupa seniorów z terenu gminy Łazy rozpoczęła kurs komputerowy. To piąta grupa, która uczestniczy w  projekcie  „Śląska Akademia Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej.

„Śląska Akademia Senior@” to projekt, którego celem jest podnoszenie umiejętności cyfrowych seniorów. Tym razem jego uczestnicy stanęli przed trudnym wyzwaniem, gdyż w trosce o ich bezpieczeństwo zajęcia odbywają się online, a nie jak do tej pory w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach. Odbiorcy projektu będą rozwijali praktyczne umiejętności obsługi komputera,  Internetu i innych urządzeń IT. Po zakończonej edukacji każdy otrzyma na własność tablet.

Skip to content