Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – środki w 2020 roku

Logo Narodoweg oProgramu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej i uzyskała dofinansowanie w wysokości 14538,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło wzbogacić księgozbiór Biblioteki w Łazach oraz 6 filii bibliotecznych o 657 woluminów.

Logo Ministerstwa Kultury“Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Skip to content