(Re)animacja kultury zakończona sukcesem!

Dzieci uczestniczące w warsztatach sensoplastyki w ramach projektu Reanimujemy kulturęRok 2021 w Bibliotece był pełen ciekawych inicjatyw, pomysłów, projektów i działań. Na szczególną uwagę zasługują działania podjęte w ramach projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. „(Re)animujemy kulturę – cykl rodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 0-6 lat” to jeden z trzech projektów, na który Biblioteka w Łazach otrzymała dofinansowanie, skoncentrowany głównie na najmłodszych użytkownikach Biblioteki i ich rodzicach/opiekunach. Istota zadania „(Re)Animujemy kulturę” polegała na wykorzystaniu edukacyjnych działań warsztatowych jako metody aktywizującej, za sprawą której wzmocniono więzi oraz ukazano potencjał biblioteki jako miejsca, w którym kreowana jest potrzeba obcowania z książką i szeroko rozumianą kulturą. W ramach działań projektowych w naszej instytucji odbył się cykl rodzinnych warsztatów edukacyjnych i spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Kozłowską. Podczas działań realizowanych w ramach projektu zaktywizowaliśmy aż 257 uczestników, którzy wzięli udział w 16 wydarzeniach. 
Szereg zajęć, które zaproponowaliśmy małym odbiorcom, skupiał się wokół tzw. 8 kultur: kultury dotyku, ruchu, muzycznej, języka, zmysłów, słowa, na talerzu i słodyczy. Lipcowy cykl warsztatów przedstawiał się następująco: „Kultura dotyku – sensoplastyka dla dzieci” – zajęcia przeprowadzone przez Katarzynę Sobieraj, „Kultura ruchu – ćwiczenia i zabawy fizjoterapeutyczne” przeprowadził fizjoterapeuta Łukasz Gałka. W „Kulturę muzyczną – warsztaty związane ze światem dźwięków” wprowadziła uczestników Dominika Biały-Pająk. W sierpniu z „Kulturą języka, czyli logopedią dla najmłodszych” zmierzyliśmy się razem z logopedą Katarzyną Nowak. „Kultura zmysłów – warsztaty rodzinne” przeprowadziła Katarzyna Sobieraj. Wakacje żegnaliśmy i na zdrowo, i na słodko: „Kulturą na talerzu” z Izabelą Przybylską oraz „Kulturą i słodyczą” z Agnieszką Piekaj i Patrycją Nowak. Wymienione zajęcia zostaną w pamięci wszystkich uczestników. We wrześniu wraz z Łukaszem Gałką postanowiliśmy dla naszych małych uczestników przygotować II rundę kultury ruchu i tym razem pobudzić do aktywności nawet największych leniuchów. Finałem projektu „(Re)animujemy kulturę” było spotkanie autorskie z Katarzyną Kozłowską, pod nazwą „Kultura słowa”, które odbyło się 24 września w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach.
Zajęcia warsztatowe w ramach działań projektowych odbywały się w dwóch kilkunastoosobowych grupach. Rodzice zdobyli wiedzę, umiejętności i znakomite przygotowanie z zakresu różnych płaszczyzn i etapów rozwoju swoich dzieci. Dzięki organizowanym warsztatom, zajęciom i licznym spotkaniom udało się stworzyć w Bibliotece płaszczyznę porozumienia, na której uczestnicy mieli możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami, wątpliwościami, jak i zainteresowaniami. Zaproszeni eksperci dziedzinowi (m.in. logopeda, fizjoterapeuta, pisarka, cukiernicy, nauczyciele) służyli radą, wskazali wartościowe formy i sposoby edukacji, rozrywki, zabawy, spędzania z dzieckiem wolnego czasu oraz zaprezentowali adekwatne książki dotyczące aktualnie omawianego „kręgu kulturalnego”. Dzięki realizacji projektu „(Re)animujemy kulturę…” dofinansowanego przez MKDNiS, Biblioteka stała się centrum edukacyjnym i miejscem spotkań, podczas których wiedza w połączeniu z kreatywną zabawą wsparły rozwój intelektualny i emocjonalny uczestników, oraz wzmocniły więź dziecka z rodzicem.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Skip to content