Wszystkie dzieci pięknie czytają – edycja XIX

Uczestnicy konkursu Wszystkie dzieci pięknie czytają edycja XIX i ich opiekunowie - zdjęcie grupowe31 marca 2022 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbył się finał XIX edycji miejsko-gminnego konkursu czytelniczego „Wszystkie dzieci pięknie czytają”. Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Bibliotekę i Szkołę Podstawową nr 3 w Łazach. Wzięło w nim udział dziewięciu trzecioklasistów wyłonionych w eliminacjach szkolnych z 8 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Łazy. Laureatką została Magdalena Zdrzalik ze Szkoły Podstawowej w Niegowonicach.
Podczas finału konkursu uczniowie głośno czytali przygotowany przez siebie tekst, a następnie przygotowane przez organizatorów krótkie opowiadanie i  udzielali pisemnych odpowiedzi na pytania związane z treścią przeczytanego tekstu. Ich umiejętności – płynność czytania, wyrazistość, pauzowanie, akcentowanie, trafność interpretacji i walory artystyczne – oceniało Jury w składzie: Bogusława Serzysko – przewodnicząca, Maria Płatek, Marzena Bargieł i Małgorzata Poskrobko.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu i sprawdzeniu prac pisemnych przyznała nagrody książkowe i dyplomy zdobywcom trzech pierwszych miejsc:
I miejsce MAGDALENA ZDRZALIK  – Szkoła Podstawowa  w Niegowonicach, opiekun Aneta Kajdańska,
II miejsce MAGDALENA  IGNASIAK  –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach,  opiekun  Iwona Czerwonka,
II miejsce  WOJCIECH MARCHEWKA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach,  opiekun  Jagoda Binek,
III miejsce  ZOFIA BRODAWSKA – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach,  opiekun  Dorota Zieleniec.

Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali wyróżnienia i drobne upominki ufundowane przez Bibliotekę i Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach. Uroczyste wręczenie nagród i podziękowań dla opiekunów odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.

 

Skip to content