Relacja z 31 spotkania z cyklu Znane i nieznane losy bliskich

Dariusz Wizor z mikrofonem w rękuW grudniu dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Łazowianina Dariusza Wizora, z którym współpracowała Biblioteka w Łazach, jak również miejscowy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dlatego też styczniowe spotkanie z cyklu „Znane i nieznane losy bliskich”, które odbyło się 25 stycznia br. poświęcone było Dariuszowi Wizorowi i jego rodzinie, którą poznaliśmy dzięki fotografiom udostępnionym przez Pana Dariusza do archiwum społecznego prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach. Stąd tytuł styczniowego spotkania „Znane i nieznane losy bliskich. Historia rodziny z Łaz zapisana w fotografii”. W jego trakcie przybliżono życiorys Dariusza  Wizora, który urodził się 18 lutego w Łazach. Tutaj również uczęszczał do szkoły podstawowej. Mama Krystyna Wizor była nauczycielką języka polskiego w miejscowej szkole w Łazach, tata natomiast pracownikiem kolei w Łazach. Szkołę średnią Dariusz ukończył w Zawierciu, wówczas Liceum Ogólnokształcące im. W Majakowskiego (obecnie H. Malczewskiej). Po maturze rozpoczął naukę  w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu. Po uzyskaniu nominacji oficerskiej w 1980 roku otrzymał przydział do jednostki wojskowej w Wesołej pod Warszawą. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w szkolnictwie wyższym cywilnym i wojskowym oraz nauczycielem historii w warszawskich liceach i technikach. Był autorem i współautorem wielu publikacji historycznych. W  zbiorach Biblioteki w Łazach znajdują się następujące publikacje jego autorstwa: „Śladami królów i książąt polskich”, „Piastowskie szlaki”, „Na jagiellońskim brzegu historii”, „Pod berłem Piastów i Jagiellonów”, „Drogi i bezdroża monarchii elekcyjnej”. Dariusz Wizor zmarł 13 grudnia 2022 roku. Omawiając osiągnięcia twórcze zmarłego autora towarzyszyły nam bogate w ilustracje i ciekawą treść historyczną wspomniane publikacje. Następnie prześledziliśmy dzieje rodziny od początku związane z Łazami. W albumie fotograficznym zobaczyć można zdjęcia z czasu służby wojskowej dziadka jego taty i Dariusza Wizora, wiele fotografii rodzinnych wykonanych podczas spacerów ulicami Łaz, prac polowych, jak również z zakładów pracy głównie szkoły i PKP w Łazach.
Spotkania z cyklu „Znane i nieznane losy bliskich” na stałe wpisane zostały do kalendarza wydarzeń organizowanych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach. Odbywają się w ostatnią środę każdego miesiąca o godzinie 16:00. Spotykają się tu pasjonaci lokalnej historii, którzy często jako pierwsi stają się odbiorcami   materiałów historycznych dotyczących wydarzeń z przeszłości Łaz i okolic oraz historii rodzin tutaj mieszkających.
Kolejne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie się 22 lutego 2023 o godz. 16:00.

Skip to content