XX edycja konkursu Wszystkie dzieci pięknie czytają – relacja

Zdjęcie grupowe uczestników, nauczycieli przygotowujących i komisji konkursowej dwudziestej edycji konkursu wszystkie dzieci pięknie czytają

9 marca w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbył się finał XX edycji miejsko-gminnego konkursu czytelniczego „Wszystkie dzieci pięknie czytają” zorganizowanego we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Łazach.
W konkursie wzięli udział trzecioklasiści wyłonieni w eliminacjach szkolnych w szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Łazy.
Podczas finału konkursu uczniowie głośno czytali przygotowany przez siebie tekst oraz przygotowane przez organizatorów opowiadanie z „Akademii pana Kleksa” Jana Brzechwy  i  udzielali odpowiedzi na pytania związane z treścią tekstu. Ich umiejętności – płynność i wyrazistość czytania, pauzowanie, akcentowanie, trafność interpretacji i walory artystyczne – oceniało Jury w składzie: Bogusława Serzysko – przewodnicząca, Marzena Bargieł, Maria Płatek i Małgorzata Poskrobko.
Komisja przyznała nagrody książkowe i dyplomy zdobywcom trzech pierwszych miejsc:
I miejsce Mateusz Kleszcz  – Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach, opiekun Mariola Piekara,
II miejsce Oliwia Urbańska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach,  opiekun  Edyta Gibas,
III miejsce Marta Kaproń – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim,  opiekun  Joanna Ocetek-Janusz.
Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali wyróżnienia i upominki ufundowane przez Bibliotekę i Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach.

Skip to content