Spotkanie ósme

Ogromne emocje wzbudziła omawiana na listopadowym spotkaniu w DKK książka Doris Lessing “Podróż Bena”. Jest to kontynuacja losów dziecka pewnej angielskiej rodziny, które jest “inne”.

Problem Bena polega na tym, że jego wygląd i zachowanie odbiegają od wzorców przyjętych w jego środowisku. Konsekwencją tego jest odwrócenie się od niego bliskich, znajomych, a nawet matki, a następnie tragiczne zakończenie losów Bena, który nie potrafił przystosować się do otoczenia, ani znaleźć osoby takiej jak on.

Autorka nie osądza postaw matki, rodziny, znajomych, kolegów lecz zmusza czytelnika do zadania wielu pytań:
– czy naprawdę nie ma jednej osoby, która poda pomocną dłoń Benowi”
– czy naprawdę trudno zaakceptować taką inność”
– co powodowało ludźmi z otoczenia Bena, że odwrócili się od niego, by mieć święty spokój – strach czy pogarda”
– a my – czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Benem”
Czytając bowiem książkę Doris Lessing o losach Bena jesteśmy po jego stronie i gotowi mu pomagać, ale czy w zderzeniu z rzeczywistością nie schowamy głowy w piasek”

Władysława Wilk

Skip to content