Maria Płatek – “Blaski i cienie życia” (24 lutego 2011 r.)

W dniu 24.02.2011 roku odbyło się spotkanie DKK, na którym omawiałyśmy książkę naszej klubowiczki Marii Płatek “Blaski i cienie życia”. Jest to forma skróconej opowieści, w której autorka przedstawia życie męża oraz lata wspólnie z nim spędzone.

W przedwojennej Polsce tylko nielicznym udało się kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej ponieważ rodziców nie było na to stać. Wybuch wojny i 6-cio letnia okupacja skutecznie uniemożliwiła zdobywanie wykształcenia. Tajne nauczanie nie mogło zastąpić szkoły z uwagi na skróconą formę, brak podręczników i ciągłe zmiany miejsc. Młodzi poszerzali swoją wiedzę, uczyli się patriotyzmu, organizowali w grupy kolportujące podziemną prasę oraz uczestniczyli w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi. Wszystkie te działania miały na celu oswobodzenia Polski, niestety nowopowstała ojczyzna wyrzekła się walczących w AK, Szarych Szeregach, Armii Andersa itp., uznając ich za wrogów klasowych. Represje i terror trwały przez lata i tylko nieliczni wyszli z opresji obronna ręką. Człowiekiem nieugiętym, ryzykującym swoim i rodziny życiem był obecny mieszkaniec Łaz. Pan Płatek nagabywany przez przełożonych i oficerów SB nie wystraszył się groźby wyrzucenia za szkoły i z pracy. Ukończył technikum później szkołę wyższą nie korzystając z cudzych pleców a taka postawa zasługuje na wielki szacunek. Spełniony w pracy zawodowej cieszy się spokojem i życiem rodzinnym. Jako emeryt kontynuuje swoje pasje z młodości zagospodarowując ogród, gdzie niespodziewanie zaraża się tężcem. Los jednak okazuje się dla Pana Płatka łaskawy, pozwala mu wyjść z ciężkiej choroby i cieszyć się życiem do dziś.

Należy również wspomnieć o niemałej roli autorki w tych blaskach i cieniach wspólnego życia choć ona sama zręcznie ukryta za plecami męża jawi się jako postać drugoplanowa.

Elżbieta Szafruga

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content