Simon Montefiore – “Saszeńka” (31 marca 2011 r.)

Brytyjczyk Simon Montefiore autor takich historycznych książek jak: “Potiomkin. Książe książąt”, “Stalin. Dwór czerwonego cara”, “Stalin, młode lata despoty” – napisał kolejny bestseller “Saszeńka”, którą to książkę wybrałyśmy do omówienia na lutowe spotkanie.

Aleksandra Samojłowna Zeitlin – fikcyjna bohaterka powieści jest uosobieniem prawdziwych ofiar czasów stalinowskich. Wierna ideałom marksistowsko-leninowskim, wierząca aż do bólu w sprawiedliwość systemu, staje się jego ofiarą. Szalona miłość do pisarza Beni Goldena zupełnie inna niż komsomolska z Iwanem prowadzi do tragedii rodzinnej. Nawet po historycznych zmianach, najlepsi przyjaciele zamordowanych nie starają się o przekazanie prawdy tym, którzy mają do niej prawo.

Książka poparta faktami historycznymi z tajnych archiwów KGB. Polecam osobom znającym pobieżnie fakty z odległych czasów terroru, a także historykom z IPN-u zapominającym, że prawo do wiarygodnej oceny mają ci, którzy te czasy przeżyli.

Elżbieta Szafruga

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content