Frances Reilly – “Diabelskie nasienie” (29.11.2012 r.)

Przedmiotem listopadowego spotkania była książka Frances Reilly „Diabelskie nasienie”. To częściowa autobiografia Frances Reilly przedstawiająca koszmarne życie autorki i jej dwóch sióstr w irlandzkim zakonnym Domu Nazaretańskim.

Wprost trudno uwierzyć, aby siostry zakonne wychowane w kulcie Boga zachowywały się wobec swoich wychowanek jak bestie. Dzieci pozbawione rodzin, sieroty i półsieroty cierpiały głód w czasie, gdy siostrom nie brakowało niczego. Matka przełożona świadomie toleruje niewybredne metody wychowawcze nie ingerując w przyczyny,  co pozwala mimo surowej klauzuli zakonnej na szerzenie się różnego rodzaju dewiacji. Zawarte w powieści fakty przywodzą na myśl następującą konkluzję: samo powołanie i wiara w Boga nie czyni człowieka wrażliwym i dobrym na krzywdę.

Elżbieta Szafruga

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content