Kornel Filipowicz „Moja kochana, dumna prowincja. Opowiadania” (26.10.2023 r.)

„Życie jest w ogóle mieszaniną poezji i prozy, uczuć i interesów, czyli piękna i spraw przyziemnych” – to zdanie Kornela Filipowicza było wstępem do rozmowy podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 26 października 2023 roku w Bibliotece Publicznej w Łazach. Klubowiczki dyskutowały o niszczącej sile wojny, o tym jak człowiek odnosi się do tego, czego oczekują od niego rodzice, o gościnności, o tym na co pozwala nam pochodzenie, o tym jak reagujemy na ludzką krzywdę i wielu innych tematach, które autor poruszył w swojej książce, obejmując spokojnym okiem szamotaninę zwykłych ludzi ze spotykającym ich losem.
Kornel Filipowicz, wybitny polski prozaik urodzony przed I wojną światową, jest autorem książki pt. „Moja kochana, dumna prowincja”. Książka składa się z cyklu opowiadań o zróżnicowanej tematyce związanej z życiem zwykłych ludzi. Autor opisuje zakompleksioną i dumną prowincję, z którą sam się identyfikuje. Nie ulega pokusie krytyki wobec innych i z całą szczerością obnaża swoje słabości.
Dzięki tym opowiadaniom poznajemy samego Filipowicza – człowieka w podeszłym wieku, którego spojrzenie na otaczający świat uległo zmianie w miarę upływu czasu. Utrzymuje poprawne stosunki z sąsiadami, dalekie od zażyłości. Prowadzi samotne życie i jak wielu innych nie radzi sobie z porządkami. Pochyla się nad grobem ojca, pamiętając o ludziach, którym wiele zawdzięcza i tych dawno zapomnianych. Pozostaje wierny swoim poglądom politycznym i religijnym. Kocha przyrodę, a zwłaszcza zwierzęta, którym poświęca część opowiadań. Jest zwolennikiem nadawania przedmiotom materialnym drugiego życia.
Książka Filipowicza bez wątpienia ma wartość ponadczasową. Opisane wydarzenia i koszmarne prorocze sny autora nie zdezaktualizowały się do dziś, choć minęło tak wiele lat.

Elżbieta Szafruga

Skip to content