Turniej Wiedzy o Książce i Bibliotece

Turniej Wiedzy o Książce i Bibliotece realizowany jest od 2000 r. Biorą w nim udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Łazy. Celem Turnieju jest kształtowanie literackich i czytelniczych zainteresowań młodzieży, popularyzacja wiedzy o bibliotece, książce i czasopiśmiennictwie, zapoznanie z rzadko spotykanymi i specyficznymi dla tych dziedzin wiedzy terminami,  wdrażanie do poszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach oraz uświadomienie uczniom roli książki i informacji w życiu człowieka.

 

Skip to content