Wszystkie Dzieci Pięknie Czytają

Miejsko-gminny konkurs czytelniczy organizowany co roku wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w Łazach. Konkurs przeznaczony jest dla klas III szkół podstawowych, a jego celem jest: rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką głośnego czytania, popularyzowanie zamiłowania do literatury pięknej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

Skip to content