Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach bierze udział w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek i posiada status Biblioteki Wiodącej

 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Skip to content