Podsumowanie Projektu “Śląska Akademi@ Seniora”

W kursie, który odbywał się od kilku miesięcy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach w ramach Projektu „Śląska Akademia Senior@”, uczestniczyło 20 seniorów z terenu miasta i gminy Łazy. Zajęcia realizowane były w dwóch 10-osobowych grupach. W ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne i animacyjne, podczas których seniorzy rozwijali swoje umiejętności cyfrowe oraz integrowali się w swoich grupach szkoleniowych. Podczas uroczystego zakończenia kursu, które odbyło się  12 kwietnia 2019 r., spotkali się  uczestnicy oraz przedstawiciele Fundacji Partycypacji Społecznej –  Oddział w Chorzowie. W trakcie spotkania uczestnicy kursu otrzymali tablety, z których zapewne będą często korzystać wykorzystując zdobytą wiedzę.

Skip to content