- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach - https://www.biblioteka-lazy.pl -

Zbiory

Biblioteka posiada księgozbiór o charakterze uniwersalnym obejmujący:

Zbiory biblioteczne są wzbogacane co roku poprzez następujące źródła wpływów

 
Biblioteka posiada katalogi on-line:

Zbiory:

 

Czytelnia dysponuje w 2020 roku następującymi tytułami czasopism:

 1. Angora
 2. Claudia
 3. Echa Łaz
 4. Pani
 5. Poradnik domowy
 6. Poradnik Instytucji Kultury
 7. Remedium
 8. Śląsk
 9. Świat Problemów Alkoholowych
 10. Twój Styl
 11. Wróżka.