W bibliotece – styczeń 2007 r.

  • 03.01 – Wystawa książek “110 rocznica urodzin J. R. Tolkiena, angielskiego pisarza”
  • 15.01 – “Łazy w poezji” – ogłoszenie konkursu poetyckiego
  • 18.01 – Wystawa edukacyjna – “Witraż – grafika – malarstwo Stanisława Wyspiańskiego
  • 19.01 – Konkurs plastyczny “Laurka dla Babci i Dziadka” z okazji 21.01 – Dnia Babci i 22.01 – Dnia Dziadka
  • 25.01 – Miejsko-gminny konkurs czytelniczy dla uczniów klas III szkół podstawowych pod hasłem “Wszystkie dzieci pięknie czytają”
  • 27.01 – Wystawa książek – “175 rocznica urodzin Lewisa Carola”, angielskiego pisarza
  • 31.01 – Afiszowy konkurs czytelniczy – “Komiksowi bohaterzy” – rozstrzygnięcie konkursu, wręcznie nagrody
Skip to content