Darczyńcy

Dyrektor Elżbieta Gradzik i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy mając świadomość właściwego wykorzystania książek i czasopism podarowali je Bibliotece, wzbogacając nasze zbiory.

W roku 2018 podarowali nam książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne:

Aleksandra Bąk, Dagmara Bednarska, Halina Białas, Leszek Bogłowski, Dawid Brzeziński, Agnieszka Buchcik, Danuta i Leszek Bzdęgowie, Katarzyna Cupiał, Edyta i Wojciech Czerwińscy, Danuta Ćwięk, Urszula i Andrzej Dachowscy, Hanna Dąbrowska-Chećko, Daria Dębińska, Adam Domińczyk, Monika Dudek-Zawadka, Jolanta Dydak, Jadwiga Dymczyk, Jadwiga Dziechciarz, Sybilla Góralczyk, Justyna Grabowska-Warunek, Marcin Gradzik, Elżbieta Gromadka, Magdalena i Jan Ignasiak, Gabriela Imielska, Małgorzata Janus, Joanna i Janusz Jaworscy, Karol Jończyk, Anna Kaczyńska, Kamil Kaim, Ewelina Kalarus, Stefan Klepacki, Zdzisława Klećko, Aneta Klimas, Agnieszka Klimek-Szlachta, Kamila Kowerska, Mieczysław Kułak, Karolina Kurek, Agata Lach, Małgorzata Leśniak, Magdalena Ligus, Dorota Małecka, Ewa Mazur, Justyna Moryń, Maria Motyka, Marek Nanuś, Rafał Norek, Kornel Ociepka, Martin i Justyn Odyjas, Jakub Olczyk, Henryka Olender, Zofia Pabich, Katarzyna Pawlik-Rauk, Maria i Wioletta Pawłowskie, Marcel Popczyk, Kornelia Porzeżyńska, Jadwiga Rak, Urszula Rzepecka, Marta Sadowska, Teresa Serzysko, Kornelia Skrzek, Czesław Soja, Henryka Stolarska, Beata Suchożebrska, Filip Szafruga, Jarosław Ścisło, Marian Ściślicki, Beata Waleszczyk, Izabela Weszczyk-Pluta, Ewa Wieczorek-Anani, Jan Wilk, Beata Wojtala, Irena Wojterska, Elżbieta Wspaniała, Ewa Wyroślak, Norbert Zawadka, Dorota Ziaja, Dorota Zieleniec, Maciej Zimoch.

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z przeszłości (nagrane relacje ustne): Leokadii Gocyla, Piotrowi Kubik, Halinie Musialik i Bogumile Sadowskiej.

Zdjęcia do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Łazach udostępnili: Danuta Cyzowska, Dariusz Daszykowski, Leokadia Gocyla, Marian Kijewski, Piotr Kubik, Stanisław Kwiatkowski, Elżbieta Mielimąka, Józef Mrówka, Halina Musialik, Urszula Nowak, Regina Prochaska, ks. Artur Przybyłko, Renata Supernak, Krystyna Szota, Halina Wójcik. Serdecznie dziękujemy!

Kierownik Filii nr 1 w Niegowonicach składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2018 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Joannie Adamczyk, Emilii Ciesińskiej, Beacie Ciesińskiej, Magdalenie Kańtoch, Andrzejowi Miśkowcowi, Maciejowi Strzelczykowi, Ewelinie Tkacz, Kacprowi Wąs, Hubertowi Walnik.

Kierownik Filii nr 2 w Wysokiej składa podziękowanie dla pani Moniki Kunikowskiej za poprowadzenie warsztatów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych oraz dla państwa Joanny i Janusza Jaworskich za ofiarowanie czasopism.

Kierownik Filii nr 3 w Chruszczobrodzie składa podziękowania czytelnikom, którzy wzbogacili w 2018 r. Bibliotekę o dary książkowe i czasopisma: Małgorzacie Dymarz, Jarosławowi Izdebskiemu, Danucie Lorens, Katarzynie Świerkula, Andrzejowi Turlej, Elżbiecie Urbańczyk, Katarzynie Windys, Arkadiuszowi Zębala.

Kierownik Filii nr 4 w Grabowej składa podziękowanie dla pań Darii Sobczyk i Gertrudy Kańtoch za ofiarowane dary książkowe.

Kierownik Filii nr 5 w Rokitnie Szlacheckim składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2018 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Urszuli Dziuba, Katarzynie Kowalskiej-Wróbel, Janinie Lechowicz, Bernadetcie Majczak, Mikołajowi i Gabrielowi Pawlak, Katarzynie Piłce, Annie Sareckiej, Grażynie Szczot, Marianowi Ściślickiemu, Ewie Wójcik, Grzegorzowi Wróbel, Barbar Ziai i Wiesławie Ziai.

Kierownik Filii nr 6 w Ciągowicach składa podziękowania czytelniczkom, które w 2018 r. przekazały dla Biblioteki dary książkowe: Annie Widera, Weronice Krzywkowskiej i Sylwii Czarneckiej.