Darczyńcy

Dyrektor Elżbieta Gradzik i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy mając świadomość właściwego wykorzystania książek i czasopism podarowali je Bibliotece, wzbogacając nasze zbiory.

W roku 2019 podarowali nam książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne:

Marzena Bargieł, Lidia Biała, Dawid Brzeziński, Hanna Dąbrowska-Chećko, Andrzej i Urszula Dachowscy, Mariola Darnowska, Krystyna Dobrowolska, Adam Domińczyk, Jadwiga Dorczak-Kawczyńska, Grzegorz Drabek, Jadwiga Dymczyk, Jadwiga Dziechciarz, Małgorzata Gibas, Sybila Góralczyk, Marcin Gradzik, Martyna Gradzik-Juraszczyk, Szymon Gratkiewicz, Magdalena i Jan Ignasiak, Megi Jachymiak, Aleksandra Jakubas, Adam Janoska, Małgorzata Janus, Krzysztof Jarosz, Joanna i Janusz Jaworscy, Karolina Jaworska, Karol Jończyk, Aleksandra Jurkiewicz, Ewelina Kalarus, Monika Kalista, Halina Kałużna, Włodzimierz Karkoska, Zdzisława Klećko, Aneta Klimas, Michał Klimas, Agnieszka Klimek-Szlachta, Maria Kłembek-Nowak, Jolanta Kmieć, Jadwiga Korgul, Barbara Kotwa, Kamila Kowerska, Katarzyna Kurek, Agata Lach, Mariola Lewandowska, Wojciech Łonak, Olga Machura, Gabriela Maciążek, Maria Maciejewska, Dorota Małecka, Jakub Morawiec, Maria Motyka, Gabriela Nocoń, Kornel Ociepka, Martin i Justyn Odyjas, Jakub Olczyk, Jakub Pacan, Katarzyna Pałasz, Wioletta Pawłowska, Wioletta Piątek, Małgorzata Pieczka, Maria Podlejska, Halina Polewczak, Jadwiga Rak,  Anna Rudawska, Adrianna Sadowska, Roman Sadowski, Henryka Soja, Paweł Supernak, Filip Szafruga, Jarosław Ścisło, Marian Ściślicki, Łukasz Tync, Ewa Upława, Małgorzata Wiesner, Danuta Wrońska, Elżbieta Wspaniała, Bronisława Zbierańska, Zbigniew Zdziennicki, Regina Zębalska,  Maciej Zimoch, Teresa Zimoch, Anna Żak, Rozalia Żmuda.

Materiały do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Łazach udostępnili: Jadwiga Barczyk, Krystyna Brzostek, Halina Burdzińska, Adam Czerwiński, Jan Grabania, Daniel Grabeus, Ewa Jakubas,  Stanisław Kańtoch, Eulalia Majewska, Grażyna Marcisz, Gabriel Mazur, Zofia Pabich, Grzegorz Piłka, Jacek Przybylski, Lucjan Sadowski, Andrzej Sosnowski, Bronisława Tatar, Małgorzata Wisner, Maria Wróbel, Zbigniew Zdzienicki. Serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy także wszystkim osobom, które przekazały eksponaty do Izby Tradycji.

Kierownik Filii nr 1 w Niegowonicach składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2019 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Joannie Adamczyk, Barbarze Bujakowskiej, Emilii Ciesińskiej, Wandzie Detko, Magdalenie Kańtoch, Katarzynie Kurek, Urszuli Łaciak, Monice Szubert, Ewelinie Tkacz, Kacprowi Wąs.

Kierownik Filii nr 2 w Wysokiej składa podziękowanie dla pani Moniki Kunikowskiej za poprowadzenie warsztatów wielkanocnych oraz dla pań Joanny Jaworskiej i Barbary Kanior za ofiarowanie czasopism.

Kierownik Filii nr 3 w Chruszczobrodzie składa podziękowania czytelnikom, którzy wzbogacili w 2019 r. Bibliotekę o dary książkowe: Ewelinie Banasiak, Alicji Bazgier, Małgorzacie Dymarz, Klaudii Gorzkowskiej, Jarosławowi Izdebskiemu, Lidii Katarzyńskiej, Agnieszce Koczur, Danucie Lorens, Gabrieli Magdziarz, Annie Moczek, Ewelinie Przybyła, Elizie i Dominikowi Radzioch.

Kierownik Filii nr 5 w Rokitnie Szlacheckim składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2019 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Urszuli Dziuba, Mariannie Kowackiej, Katarzynie Kowalskiej-Wróbel, Grzegorzowi Lebieckiemu, Janinie Lechowicz, Beacie Łonak, Katarzynie Piłce, Marianowi Ścieślickiemu, Władysławowi Woźniczka, Grzegorzowi Wróbel, Ewie Wójcik, Wiesławie Ziai.

Kierownik Filii nr 6 w Ciągowicach składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2019 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe: Sylwii Czarneckiej, Małgorzacie Janus, Halinie Kotarbie, Marcie Rak, Bartłomiejowi Stępniowi, Annie Widerze.

Skip to content