Darczyńcy

Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy świadomi właściwego wykorzystania książek i czasopism, podarowali im drugie życie i powierzyli je Bibliotece, wzbogacając tym samym nasze zbiory.

W roku 2021 podarowali nam książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne: Halina Anioł, Beata Bartos, Przemysław Bialik, Teresa Białas, Adrianna Białas-Wróbel, Barbara Bilnik, Agata Czapla, Monika Czapla, Mariola Darnowska, Lidia Dominiak, Adam Domińczyk, Jadwiga Dorczak-Kawczńska, Jadwiga Dziechciarz, Wiktor Golicz,  Marcin Gradzik, Marek Gradzik, Szymon Gratkiewicz, Joanna Jaworska, Karolina Jaworska, Janusz Jaworski, Piotr Jaworski, Karol Jończyk, Ewelina Kalarus, Barbara Kalista, Monika Kalista, Anna Kijewska-Kuzia, Zdzisława Klećko, Aneta Klimas, Agnieszka Klimek, Anna Koczur, Gabriela Koczur, Karolina Koczur, Michał Koczur, Jadwiga Korgól, Mieczysław Kułak, Agata Lach, Dorota Małecka, Piotr Masierak, Paulina Mogiła, Justyna Moryń, Alicja Noskowicz, Kacper Olczyk, Katarzyna Pałasz, Wiesława Panek, Justyna Pawleta, Wioletta Pawłowska, Krzysztof Przyłucki, Jadwiga Rak, Ewa Supernak, Paweł Supernak, Filip Szafruga, Alicja Urbaniak, Wioletta Wątor, Marcin Zawiślak.

Dziękujemy osobom, które udostępniły zdjęcia, dokumenty, swoje wspomnienia do cyfrowego archiwum Biblioteki i eksponaty do Izby Tradycji: Jadwidze Dziechciarz, Annie Grobel, Maciejowi Jachnie, Adrianowi Kale, Marianowi Kijewskiemu Annie Kijewskiej-Kuzi, Janinie Pietrzyk.

Serdecznie dziękujemy również Paniom, które zaangażowały się w akcję „Łańcuszek dobroci”. Były to: Danuta Ćwięk, Stanisława Gibas, Teresa Łukasik, Bożena Parzoch, Maria Płatek, Wiesława Tatar, Anna Wasilczuk, Danuta Wrońska. Dziękujemy również osobom, które przekazały wełnę. Ostatni transport ciepłej odzieży do Afganistanu został wysłany 30 kwietnia 2021r.

Kierownik Filii Bibliotecznej nr 1 w Niegowonicach Michał Łada składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2021 roku przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Joannie Adamczyk, Dagmarze Franczak, Beacie Kaczmarzyk, Beacie Kuźniak, Jolancie Pater, Monice Szubert, Izabeli Świtalskiej i Ewelinie Tkacz.

Kierownik Filii nr 2 w Wysokiej Beata Luraniec składa podziękowania za dary książkowe i czasopisma pani Natalii Nowickiej.

Kierownik Filii Bibliotecznej nr 3 w Chruszczobrodzie Danuta Lasota składa podziękowania czytelnikom, którzy wzbogacili w 2021 roku Bibliotekę o dary książkowe i czasopisma: Agnieszce Chale, Małgorzacie Dymarz, Jarosławowi Izdebskiemu, Agnieszce Wiśniewskiej- Koczur.

Kierownik Filii nr 5 w Rokitnie Szlacheckim Michał Łada składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2021 roku przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma. Byli to: Beata Fijałkowska, Danuta Nowak, Gabriel Pawlak, Mikołaj Pawlak, Władysław Woźniczka, Wiesława Ziaja.

Kierownik Filii nr 6 w Ciągowicach Danuta Lasota składa podziękowania za dary książkowe pani Weronice Krzywkowskiej.

 

Skip to content