Darczyńcy

Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy świadomi właściwego wykorzystania książek i czasopism, podarowali im drugie życie i powierzyli je Bibliotece, wzbogacając tym samym nasze zbiory.

W roku 2022 podarowali nam książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne:

Mirosława i Zbigniew Bajor, Paulina Biegun, Kazimiera Bucka, Tadeusz Czop, Hanna Dąbrowska-Chećko, Grażyna Domagała, Katarzyna Domagała, Jerzy Grabiński, Justyna Grabowska – Warunek, Marek Gradzik, Marcin Gradzik, Elżbieta Gromadka, Irena Jeziorowska, Michał Jeziorowski, Edyta Jurkowska, Aneta Klimas, Michał Klimas, Ewelina Knopisz, Anna Koczur, Gabriela Koczur, Karolina Koczur, Michał Koczur, Lech Korczak, Jadwiga Korgul, Michał Krzakiewicz, Agata Lach, Magdalena Ligus, Andrzej Liszewski, Karolina Ludwikowska, Jerzy Marian Majewski, Anna Malatyńska-Włoch, Maria Manowiec, Izabela Mikołajczyk, Elżbieta Ostrowska-Nanuś, Urszula Nowak, Wioletta Pawłowska, Elżbieta Petryka, Wioletta Piątek, Joanna Popczyk, Marek Pieczka, Izabela Rabenda, Anna Rudawska, Katarzyna Sobierajska, Krzysztof Sokół, Anna Suliga, Paweł Supernak, Filip Szafruga, Sławomir Szymik, Dawid Walachnia, Aneta Wilk, Dawid Wilk, Andrzej Wójcik, Elżbieta Wspaniała, Ewa Wyroślak, Arkadiusz Zębala oraz Anna i Marek Ziaja.

Za czasopisma przekazane do Czytelni dziękujemy: Adamowi Domińczykowi, Joannie i Januszowi Jaworskim, Zdzisławie Klećko, Jadwidze Rak, Marii Podlejskiej, Elżbiecie Ostrowskiej-Nanuś.

Za dary rzeczowe dziękujemy Pani Marii Framęga- Włodarczyk i Lidii Dominiak.

Dziękujemy Paniom: Zofii Albrecht, Małgorzacie Barskiej, Teresie Białas, Annie Borowieckiej, Danucie Ćwięk, Stanisławie Gibas, Renacie Góra, Janinie Grycko, Teresie Łukasik, Danucie Merkel, Urszuli Nowak, Bożenie Pierwocha, Wandzie Popczyk, Barbarze Sołtysik, Wiesławie Spyra, Grażynie Tokarskiej, Annie Wasilczuk, Danucie Wrońskiej, Marii Wałcerz, Marzenie Wałcerz za wydziergane kocyki, czapki, sweterki, które za pośrednictwem Fundacji Redemptoris Missio dotarły do potrzebujących dzieci.

Dziękujemy Państwu: Bogusławowi Bergiusowi, Jerzemu Biały, Alicji Drabek, Teresie Machelskiej, Marianowi Ściślickiemu, którzy wzbogacili zbiór archiwum historii mówionej i archiwum społecznego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, udostępniając fotografie i dokumenty ze zbiorów rodzinnych.

Kierownik Filii Bibliotecznej nr 1 w Niegowonicach i Filii Bibliotecznej nr 5 w Rokitnie Szlacheckim Anna Gałka składa podziękowania Paniom Joannie Adamczyk, Katarzynie Piłka, Justynie Słowikowskiej i Ewelinie Tkacz, które w 2022 roku przekazały dla Biblioteki dary książkowe.

Kierownik Filii nr 2 w Wysokiej i Filii nr 4 w Grabowej Beata Luraniec składa podziękowania Pani Monice Kunikowskiej za pomoc w wykonaniu kartek do hospicjum oraz dziękuje za dary książkowe Paniom Małgorzacie Bronikowskiej, Grażynie Kundys, Natalii Nowickiej i Sylwii Wojnarowskiej.

Kierownik Filii Bibliotecznej nr 3 w Chruszczobrodzie i Filii nr 6 w Ciągowicach Danuta Lasota składa podziękowania czytelnikom, którzy wzbogacili w 2022 roku Bibliotekę o dary książkowe: Aleksandrowi Francikowskiemu, Małgorzacie Janus oraz Iwonie Latacz.

Skip to content