Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach przy ul.Kościuszki 3.

Treść w zalącznikach.

Załączniki:
Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie-wybor_oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Skip to content