Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej to budowany przez nas system – sieć gminnych bibliotek, którego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego. CATL ma eksplorować te zasoby archiwalne, do których nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach. Interesują nas fotografie, dokumenty, ale także świadectwa (ustne relacje) opisujące wydarzenia z przeszłości. Te zasoby i doświadczenia mogą być bezpowrotnie utracone, jeżeli w porę nie zainicjuje się odpowiednich działań ratunkowych. To właśnie CATL ma być infrastrukturą tego typu aktywności.

Osią projektu jest sieć bibliotek gminnych, wyposażonych dzięki wsparciu FRSI w odpowiedni sprzęt (komputery z dostępem do internetu, skanery, oprogramowanie redaktorskie biblioteki cyfrowej dLibra). Z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń i wiedzy nabytej podczas specjalnych szkoleń bibliotekarz może organizować gminne archiwum społeczne, angażując do wspólnych działań lokalnych pasjonatów historii, uczniów miejscowych szkół czy lokalne społeczności internetowe osób zainteresowanych odkrywaniem przeszłości.

Biblioteka, jako instytucja kultury działająca na poziomie lokalnym – najbliżej ludzi dzięki projektowi może stać się miejscem, wokół którego koncentrują się starania o ratowanie lokalnego dziedzictwa historycznego. Oczywiście biblioteka może współpracować w tym zadaniu również z innymi podmiotami: lokalną parafią, szkołą, domem kultury, stowarzyszeniami itp.

Zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępniane będą na miejscu w bibliotece – ale także w Internecie. W dostępnym na stronie domowej poszczególnych archiwów katalogu opisywane są wszystkie pozyskane materiały (http://lazy.archiwa.org/) . Część z nich przeglądać będzie można tylko na miejscu w bibliotece, część znajdzie się w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra/collectiondescription?dirids=556).

Zebrane w ramach funkcjonowania archiwum społecznego materiały można wykorzystać w najrozmaitszy sposób: mogą one stanowić podstawę dalszych badań historycznych i projektów edukacyjnych, zainteresować media lokalne lub stać się treścią wystawy czy broszury promującej historię regionu

Skip to content