Imprezy

Cyfrowi 50+

Biblioteka włączyła się do programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Celem inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie dorosłych Polaków z pokolenia 50+.

więcej informacji

Dzieci czytają dzieciom

Zachęcamy starsze dzieci do głośnego czytania młodszym dzieciom. Gościmy w przedszkolach i szkołach z terenu Miasta i Gminy Łazy. Akcja aktywizuje dzieci do wspólnego obcowanie z książką. Zajęcia mają na celu wyrobienie u dzieci nawyku czytania książek i systematycznego korzystania ze zbiorów biblioteki od wczesnych lat dzieciństwa. Książki zabierają dzieci w zaczarowany świat bajek i baśni oraz wzbogacają wiedzę i rozwijają słownictwo.

 więcej informacji

Ferie w bibliotece

W okresie ferii zimowych zapraszamy dzieci i młodzież do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych na zajęcia. Proponujemy głośne czytanie, konkursy, zabawy plastyczne, ruchowe, teatralne, gry planszowe oraz warsztaty rozwijające wyobraźnię i kreatywność.

więcej informacji

Kawiarenka Literacka

„Kawiarenka Literacka” – powstała w ramach współpracy Biblioteki w Łazach i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach. W kawiarence organizujemy spotkania z poetami, pisarzami, znawcami literatury, przy czym szczególnie akcentujemy twórców lokalnych. Spotkania odbywają się raz na kwartał.

więcej informacji

Kino w Bilbiotece

„Kino w Bibliotece” – to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja filmowa publiczności z terenu miasta i gminy Łazy. W ramach spotkań filmowych prezentowane są dokonania polskiego i światowego kina. Seanse są poprzedzone krótką prezentacją sylwetek aktorów, reżyserów, scenarzystów, kompozytorów muzyki filmowej. Adresatami spotkań filmowych są dzieci, młodzież i dorośli. Projekcje filmów odbywają się dwa razy w miesiącu.

więcej informacji

Noc Kultury

Impreza kulturalna organizowana raz do roku w czerwcu. Biblioteka wspólnie z MOK w Łazach przygotowuje na tę noc cykl wydarzeń artystycznych i kulturalnych odbywających się zarówno w plenerze, jak i w budynkach instytucji kultury. W czasie trwania Nocy Kultury można bezpłatnie uczestniczyć w koncertach muzycznych, recitalach, prezentacjach oraz wystawach.

więcej informacji

Prezentacje Biblioteczne

Prezentacje Biblioteczne – to impreza organizowana raz do roku w przestrzeni miejskiej Łaz. Program imprezy zakłada realizację szeregu wydarzeń kulturalnych skupiających się wokół promocji książki i czytelnictwa, a także popularyzacji wiedzy o regionie. W trakcie Prezentacji Bibliotecznych odbywają się spotkania z udziałem zaproszonych gości – znanych pisarzy, artystów, a także warsztaty, wystawy, kiermasze i konkursy.

więcej informacji

Spotkania autorskie

Biblioteka organizuje spotkania autorskie ze znanymi i lubianymi twórcami literatury współczesnej.

więcej informacji

Spotkanie z poezją przy fontannie

Impreza ma na celu popularyzację czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem gatunku literackiego, jakim jest poezja. W ramach spotkań zaproszeni goście prezentują utwory poetyckie w formie recytowanej i śpiewanej.

więcej informacji

Tradycja jest trendy

„Tradycja jest trendy” – Przedświąteczne warsztaty etnograficzne prowadzone przez KGW oraz pracowników biblioteki. Podejmowane działania mają na celu zachowanie i pielęgnowanie tradycji ludowej oraz obyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi. Najmłodszych zapraszamy na spotkania-gawędy, warsztaty artystyczne i kulinarne.

więcej informacji

Turniej Wiedzy o Książce i Bibliotece

Turniej Wiedzy o Książce i Bibliotece realizowany jest od 2000 r. Biorą w nim udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Łazy. Celem Turnieju jest kształtowanie literackich i czytelniczych zainteresowań młodzieży, popularyzacja wiedzy o bibliotece, książce i czasopiśmiennictwie, zapoznanie z rzadko spotykanymi i specyficznymi dla tych dziedzin wiedzy terminami,  wdrażanie do poszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach oraz uświadomienie uczniom roli książki i informacji w życiu człowieka.

więcej informacji

Tydzień z Internetem

“Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania, która ma pomagać w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności cyfrowych w społeczeństwie. Akcja przybliża dzieciom, seniorom i osobom dorosłym różnorodne możliwości wykorzystania Internetu oraz potencjał technologii mobilnych: tabletów i smartfonów.

więcej informacji

Wakacje w bibliotece

Zbliżają się wakacje, a Ty wciąż nie masz pomysłu na nudę? Nie poddawaj się – przygoda czeka tuż za rogiem. Dołącz do nas, bo my kulturalnie mówimy nudzie – NIE!
Latem zapraszamy dzieci i młodzież na wakacyjne zajęcia. Proponujemy głośne czytanie, wycieczki, warsztaty plastyczne, teatralne, gry i zabawy rozwijające wyobraźnię, pamięć i spostrzegawczość.

więcej informacji

Wszystkie Dzieci Pięknie Czytają

Miejsko-gminny konkurs czytelniczy organizowany co roku wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w Łazach. Konkurs przeznaczony jest dla klas III szkół podstawowych, a jego celem jest: rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką głośnego czytania, popularyzowanie zamiłowania do literatury pięknej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

więcej informacji

Wychowanie przez czytanie

więcej informacji

Z kart historii…

Z kart historii… – cykl organizowanych w Izbie Tradycji stałych i czasowych wystaw tematycznie związanych z kulturą i tradycją historyczną naszego regionu. W ramach działania zapraszamy mieszkańców na nieodpłatne lekcje żywej historii, warsztaty etnograficzne oraz wykłady historyczne.

więcej informacji

Znane i nieznane losy bliskich

“Znane i nieznane losy bliskich” to cykl spotkań wychodzących naprzeciw nieprzewidywalnym, zaskakującym historiom środowiska lokalnego, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Założeniem projektu jest odkrywanie ciekawych rodzinnych historii, odsłanianie losów najbliższych.

więcej informacji

Znani Łazowianie

 

Skip to content